Scroll Top
Αγίου Αλεξάνδρου 5, 17561, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
Σχεδιο Αστικης Προσβασιμοτητας ( Σ.Α.Π.)

§  Τι είναι το Πρόγραμμα Ηλεκτρά;

   Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα Σχέδιο Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Δημόσιο, εγχείρημα που μέλλει να πολεμήσει την ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών που ολοένα μεγαλώνει ύστερα από τον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας.

 Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών & το Υπουργείο Οικονομικών. Στόχος είναι σαφώς η Εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και το μήνυμα για ορθολογική διαχείριση της προς όφελος εν τέλει των Ελλήνων Φορολογούμενων πολιτών ,εφόσον στο τέλος εκείνος καλείται να πληρώσει τις δαπάνες του δημοσίου, αλλά βοηθά επίσης και το ισοζύγιο της χώρας το οποίο γίνεται όλο και πιο ελλειμματικό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 640 εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ. Τα 470 εκατ. ευρώ θα προέλθουν μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα υπόλοιπα 170 εκατ. ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Προσδοκάτε δε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30% σε 2,5 εκατ. m2  κτιρίων τα οποία θα αναβαθμιστούν ενεργειακά.

Με προϋπολογισμό συγκρίσιμο με αυτόν του “Εξοικονομώ 2021”, το “ΗΛΕΚΤΡΑ” στοχεύει στη μόχλευση αντίστοιχων κεφαλαίων -της τάξης του 1 δισ. ευρώ- , κάτι που πρακτικά σημαίνει διπλασιασμό του οφέλους για την εγχώρια αγορά, εφόσον τα δυο προγράμματα θα “τρέξουν” ταυτόχρονα. Μάλιστα μέσα από την συμμετοχή των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO’s) που προβλέπεται στο πρόγραμμα, επιδιώκεται η ανάπτυξη μιας νέας αγοράς που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση σε δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Η  Εθνική αυτή Στρατηγική για την Ενέργεια βασίζεται σε τρείς κυρίως Άξονες. Ο πρώτος αφορά την δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας σε Δημόσιες εγκαταστάσεις. Ο δεύτερος είναι άμεσα μέτρα που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης κατά 10% το προσεχές διάστημα αλλά και μακροπρόθεσμα μέτρα όπου αναμένεται να εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας , για το Δημόσιο, έως και 30% μέχρι το 2030.Τέλος, ο τρίτος άξονας σχετίζεται με την θέσπιση κινήτρων στους φορείς του Δημοσίου για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές φροντίδας ηλικιωμένων, γραφεία, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι μουσείων και θεάτρων.

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, κ.α.

Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή και ένταξη των έργων στο πρόγραμμα :

– Κτίρια νομίμως υφιστάμενα.

– Να ανήκουν στις κατηγορίες Ενεργειακής Κλάσης από Γ έως Η.

– Να μην έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση.

– Η ενεργειακή αναβάθμιση να αφορά στο σύνολο του κτιρίου και όχι σε τμήματά του, καθώς και σε “ομάδα” κτιρίων του ίδιου φορέα σε μία αίτηση.

– Οι επεμβάσεις να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m², ανά αίτηση.

– Να ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψηφίου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μελλοντικά.

– Να διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού και να μην έχουν καταταγεί στην κατηγορία “Τρωτά”.

– Οι προτεινόμενες επεμβάσεις να αφορούν αποκλειστικά σε εργασίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

– Να τεκμηριώνεται επαρκώς η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μετά την ολοκλήρωση των έργων.

– Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

– Η κατάθεση τεκμηριωμένου προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

– Η οικονομική βιωσιμότητα.

– Η εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης όπου απαιτείται από το νόμο.

Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων ορίζεται στο 50%. Ωστόσο, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως:

– Η αίτηση προβλέπει ότι το/τα κτίριο/α επιτυγχάνουν αναβάθμιση στην ενεργειακή κλάση Β+ (αντί για Β): 60%

– Η αίτηση προβλέπει το/τα κτίριο/α επιτυγχάνουν ριζική ανακαίνιση: 60%

– Εάν ισχύουν συνδυαστικά τα δύο ανωτέρω το ποσοστό αυτομάτως θα προσαυξάνεται αντίστοιχα: 70%

– Στις αιτήσεις των κτιρίων του Καταλόγου της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, η χρηματοδότηση αντί για 70% θα είναι 85%.

– Σε κάθε περίπτωση στα ανωτέρω ποσοστά προστίθεται ένα επιπλέον 10% στη χρηματοδότηση – επιχορήγηση εάν επιλεγεί η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Σ.Ε.Α.) ως χρηματοδοτικό σχήμα.

Related Posts