Δελτία Τύπου

Η Εταιρεία μας Congenius Consulting & Systems υλοποιεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - Σ.Φ.Η.Ο. στο Δήμο Χάλκης.