Scroll Top
Αγίου Αλεξάνδρου 5, 17561, Παλαιό Φάληρο, Αθήνα
Δημοτιο Σχεδιο Μειωσης Εκπομπων (ΔηΣΜΕ)

To Δημοτικό́ Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) θα πρέπει να καταρτιστεί από κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού.

Έχοντας υπόψη τον Ν.4336/2022 «Εθνικό Κλιματικό Νόμο- Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α’ 105).

Το ΔηΣΜΕ αφορά κατά κύριο λόγο τον υπολογισμό ανθρακικού αποτυπώματος συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων του εκάστοτε ΟΤΑ και προτείνει δράσεις, λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση των εκπομπών.

Συγκεκριμένα, αφορά στην απογραφή́ και τους στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, τα δημοτικά οχήματα και τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, που χρησιμοποιούνται από́ τους ΟΤΑ α’ βαθμού́, καθώς και τα νομικά́ πρόσωπα που εποπτεύονται από́ αυτούς.

Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του Άρθρου 7 Ν. 4342/2015 (Α’ 143) και περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή με έτος βάσης το 2019.

Θέτει λοιπόν ως κύριο στόχο την μείωση εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό́ (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό́ (30%) για το έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019.

Η εκπόνηση του ΔηΣΜΕ αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού για την υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στον τομέα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής.

Related Posts